Wijziging Reglement voor de Petanquesport m.i.v. 1 maart 2017

Dit reglement gaat in Nederland in op 1 maart 2017, en vervangt dan zijn voorganger !

Onderstaande link laat het verschil zien tussen het oude en nieuwe reglement.

Vergelijking-ISP-RPS